God fondsledelse

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2022

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for 2022 og dækker samme regnskabsperiode som årsrapporten.
Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen i fondens årsrapport for 2022.

2021

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for 2021 og dækker samme regnskabsperiode som årsrapporten.
Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen i fondens årsrapport for 2021.

2020

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for 2020 og dækker samme regnskabsperiode som årsrapporten.
Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen i fondens årsrapport for 2020.

2019

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for 2019 og dækker samme regnskabsperiode som årsrapporten.
Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen i fondens årsrapport for 2019.