Privatlivspolitik for lejere og legatmodtagere

1. Baggrund

Vi sætter pris på, at du stoler på os, når du giver os dine personoplysninger. Det tager vi ikke for givet og i denne privatlivspolitik informerer vi dig om, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvorfor oplysningerne indsamles, hvordan vi anvender dem og hvordan vi beskytter dem.

Privatlivspolitikken gælder for dig, som:

 • Er lejer i en af vores ejendomme eller i et af vores parkeringsanlæg. Det er det selskab, der står på din lejekontrakt (udlejer), der er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du finder den dataansvarlige under afsnit 9.
 • Er legatansøger/legatmodtager, når du søger om et legat hos Richard Andresens Fond (CVR-nr.: 11601871, C/O Murersvendenes A/S Ejby Industrivej 80, 2600 Glostrup) eller Murersvendenes Aktieselskab’s Fond af 1989 (CVR-nr.: 13012806, C/O Murersvendenes A/S Ejby Industrivej 80, 2600 Glostrup). Hvis du søger om et legat, er den fond, du har ansøgt legat hos, dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

(herefter ”du”, ”dig” eller ”dine”).

2. Personoplysninger, vi behandler om dig

 • Hvis du er lejer i en af vores ejendomme eller i et af vores parkeringsanlæg, indsamler og behandler vi de personoplysninger, som du giver os, og som er nødvendige for, at vi kan opfylde aftalen med dig og administrere udlejningsforholdet.
 • Hvis du er legatansøger/legatmodtager, indsamler og behandler vi de personoplysninger, som du giver os, og som er nødvendige for, at vi kan vurdere din ansøgning samt tildele og udbetale legatet.
 • Nedenfor kan du se (i) hvilke personoplysninger, vi behandler, (ii) til hvilket formål, og (iii) behandlingsgrundlaget (lovhjemmel):

Lejere

Personoplysninger Formål Behandlingsgrundlag
 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
Administrere lejemålet, herunder at opfylde lejekontrakten. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b: Vi behandler dine kontrakt- og identifikationsoplysninger for at opfylde en udlejningsaftale med dig og administrere lejemålet.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c jf. Lejelovens § 4, stk. 2 (digital kommunikation)

Legatansøgere og legatmodtagere

Personoplysninger Formål Behandlingsgrundlag
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Øvrige personoplysninger, som du selv oplyser om i din legatansøgning
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor vores legitime interesse er at vurdere, om du skal tildeles et legat.
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Øvrige personoplysninger, som du selv oplyser om i din legatansøgning
 • Kontooplysninger
At udbetale legater til berettiget legatmodtagere. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og/eller artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor vores legitime interesse er at udbetale legatet til dig, hvis vi vurderer, at du skal tildeles et legat.

3. Deling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet eller berettiget hertil i henhold til loven, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de i tabellerne beskrevne formål. Modtagerne af dine oplysninger vil være:

Kategori af registrerede Formål
 • Lejere
 • Koncernselskaber.
 • Offentlige myndigheder.
 • Vores databehandlere, f.eks. i forbindelse med administration af lejemålet eller administration af vores it-systemer.
 • Vores revisor samt eksterne rådgivere, f.eks. advokater.
Legatansøgere/Legatmodtagere
 • Koncernselskaber.
 • Offentlige myndigheder.
 • Vores databehandlere, f.eks. i forbindelse med administration af vores it-systemer.
 • Vores revisor samt eksterne rådgivere, f.eks. advokater.

Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks. Vi indgår databehandleraftaler med vores databehandlere for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads og for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser; og

Vi forsøger at begrænse delingen af dine personoplysninger og ovenstående modtagere har alene adgang til personoplysningerne i det omfang, at det er passende i forhold til, hvad personoplysningerne skal bruges til. Modtagerne er desuden forpligtet til ikke at videregive oplysningerne til nogen eller til at anvende dem til andre formål, end deres formål med modtagelsen.

4. Overførsel til tredjelande

Hvis overførsel af dine personoplysninger ud af EU/EØS er nødvendig for at forfølge et eller flere af ovenstående formål, vil overførsel finde sted i fuld overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning og med behørigt overførselsgrundlag f.eks. EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Hvis du ønsker en oversigt over tredjelandsoverførsler og grundlaget herfor, er du velkommen til at skrive til skrive til os. Vores kontaktinformationer fremgår nederst i privatlivspolitikken.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

 • Hvis du er lejer, slettes dine personoplysninger 5 år efter fraflytning medmindre, at længere opbevaring er nødvendig for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav, f.eks. i forbindelse med en verserende sag.
 • Hvis du er legatansøger og din legatansøgning ikke imødekommes, vil din legatansøgning samt personoplysninger blive slettet. Hvis din legatansøgning imødekommes og du modtager økonomisk støtte, vil legatansøgningen og dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter at støtten er givet.

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til at få berigtiget dine personoplysninger, eller du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
 • Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig, eller hvis vi efter lovgivningen er forpligtet til at opbevare oplysningerne.
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor). Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet på +45 33 19 32 00 eller dt@datatilsynet.dk.

7. Kontaktinformation

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte Morten Helk på e-mail: mh@masas.dk.

8. Meddelelse om ændring af privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

9. Dataansvarlige

Navn CVR-nr.
Brofogedvej 2 Aps CVR-nr.: 30707591
Ejendomsselskabet af 1975 A/S CVR-nr.: 56113215
KOOPERATIVT BYGGESELSKAB AF 1960 A/S CVR-nr.: 24206718
Ågade 1 og Færgeparken 8-14 ApS CVR-nr.: 30707613
A/S Matr. Nr. 432 af Amagerbro CVR-nr.: 13845115