Reference:

Reventlowsgade i København

I Reventlowsgade bag Hovedbanegården ønskede de nye ejere, AKF Holding, at føre den smukke klassicistiske hjørnebygning, kendt som Kooperationens Hus, tilbage til dens historiske udtryk, samtidig med at man energirenoverede dens klimaskærm.

Bygningen er oprindeligt opført i 1887 og arbejdet krævede en stærk kombination af gamle håndværkstraditioner og moderne metoder, der kunne retablere de delvist gulpudsede facader og elegante detaljer, samtidig med at alt blev isoleret efter nye normer.

Opgaven indeholdt

  • Facaderenovering
  • Oppudsning af gule facadeelementer
  • Retablering af detaljer over døre og vinduer
  • Isolering af tag
  • Udskiftning af tagpap med naturskifer

Særlige hensyn

Bygningen indeholder både beboelse og erhverv, og vi arbejdede derfor under udstrakte hensyn til både beboere, erhvervslejemål og kunder i bygningen.

Da bygningen er placeret på hjørnet af Reventlowsgade og Istedgade, krævede arbejdet desuden omhyggelig planlægning og gennemtænkt logistik af hensyn til trafik og pladsforhold.

Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: AKF Holding A/S

Rådgiver: Tegnestuen Henrik Horsten

Udførelsesperiode: 2017 – 2018

Entreprisesum: 13 mio. DKK

Kompetencer:

Facaderenovering

For mere information

Kontakt

Jon Buch

Adm. direktør
Mobil: 27 88 27 88
E-mail: jbu@ceas.dk