Reference:

Søllerødgade 15-17

Byggeriet omfatter opførelse af karré-bebyggelse på fem etager samt udnyttelse af tagetage bestående af 26 lejligheder med tilhørende altaner eller franske altaner.

De 26 lejligheder er fordelt på to opgange.

På gadefacaden er det gennemgående materiale teglsten. Naboejendommens karakteristiske træk med markering af stueetagen, gesimsbånd, trapper og kviste videreføres i den nye bygning. Taget udføres som Københavnertag med skifter og pap.

Under bygningen, fortov og brandredningsareal udføres parkeringskælder.

Omfang

  • Skalmur, gadeside 873 m² / 55.000 sten
  • Sto facadeisolering, gårdside 381 m²

Entrepriseform: Fagentreprise

Bygherre: FH Management ApS

Arkitekt: DesignGroup Architects A/S

Rådgiver og totalentreprenør: H. Skjøde Knudsen A/S

Kompetencer:

Nybyg

For mere information

Kontakt

Jon Buch

Adm. direktør
Mobil: 27 88 27 88
E-mail: jbu@masas.dk